Fragment 2: Lilet, Claire and Lilet (warning: contains spoilers)

Claire ontfermt zich over Lilet nadat ze haar uit de gevangenis helpt.  De band tussen Claire en Lilet is één van de hoofdlijnen van de film. In deze scène wordt de diepte van die band onderstreept nadat de de vriend van Claire zicht tegen Lilet uitspreekt.
De muziek begint op het moment dat Claire opstaat, en veranderd van toon (het hoofdthema claire-Lilet, voor het eerst te horen tijdens hun eerste ontmoeting) als hun blikken elkaar vinden. De solo viool onderstreept dat ze er ondanks hun band allebei alleen voor staan.
Verderop in de film ontploft de relatie en klinkt het thema in een totaal andere vorm (hier te bekijken).